Kvantová regrese

Regrese do minulých životů 
a komunikace s Vyšším vědomím


Dolores Cannon, Planeta Země je učebna  Dolores Cannon, Velký třesk Libor Smetana

Regrese, minulé životy a komunikace s Vesmírem

Kvantová regrese

Metodu kvantové regrese, Quantum Healing Hypnosis Technique℠, vyvinula paní Dolores Cannon. Tato metoda využívá stavu člověka, který je běžný např. těsně před vědomým probuzením, nebo těsně před usnutím. Dolores zjistila, že v tomto stavu můžeme získat přístup ke zkušenostem z minulých životů a také můžeme komunikovat s Vyšším vědomím. 

Vyšší vědomí

Vyšší vědomí je naší součástí, nachází se ale nad úrovní naší vědomé mysli, kterou používáme pro běžnou interakci s ostatními. Vyšší vědomí bývá označováno také např. jako Intuice, Podvědomí, Vyšší Já, Univerzální mysl nebo Jednota.  

Průběh regrese 

V první části setkání (po uvedení do relaxovaného stavu potřebného pro regresi) vám vaše Vyšší Vědomí vybere minulý život nebo minulé životy, aby vám ukázalo podobnosti s vaším současným životem. To vám pomůže pochopit konflikty, problémy, těžkosti, výzvy a nepříjemnosti, které se vám stávají v současném životě. Dostanete možnost poučit se a posunout se vpřed.

Ve druhé části budeme přímo přes vás klást Vyššímu vědomí otázky, které jste si dopředu připravili.   

Metodu kvantové regrese do České republiky přivezl pan Libor Smetana, přímý žák Dolores Cannon, který se zde jako jediný věnuje výuce nových průvodců. 

Kurz Metody Kvantové regrese jsme absolvovali přímo u Libora Smetany.  

Role průvodců

Jako průvodci vaší cestou poznání vás budeme provázet tak, aby to pro vás bylo bezpečné, smysluplné a aby se vám dostalo odpovídajících odpovědí na vaše otázky. Naše role není vás jakkoli manipulovat nebo vám podsouvat naše názory či přesvědčení.  

Slovy Libora Smetany: "Nezapomeňte na to, aby se Váš život obrátil k lepšímu, je to podmíněno i Vaším upřímným úsilím o změnu. Nehledejte příčiny kolem Vás, ale ve Vás. Nikdo jiný to za Vás neudělá. Ani Vesmír."